facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
29.01.14
TERAPEUTA DS UZALEŻNIEŃ W ŻAKU !!!
terapeuta_ds_uzaleznien_A3_N

 Trudna sytuacja na rynku pracy w naszym regionie powoduje, że dodatkowe umiejętności interpersonalne są nam potrzebne, aby stać się konkurencyjnym w oczach pracodawcy. Wiąże się to z koniecznością nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania nowych kompetencji. Ciekawą alternatywą dla płatnych szkoleń, kursów oraz studiów zaocznych jest możliwość nauki w jednorocznej szkole policealnej, w której w rok można uzyskać dyplom w zawodzie Terapeuta ds. uzależnień.

 

REZERWACJA MIEJSCA:

http://zak.edu.pl/rekrutacja/formularz-zgloszeniowy

To jakie mamy zdolności interpersonalne wpływa na jakość naszej komunikacji. Wiemy, jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa metodyka porozumiewania się w społeczeństwie z  problemem uzależnień. Wykształcony z dziedziny psychopatologii personel w szkołach oraz ośrodkach pomocy społecznej to dziś skarb- decyduje bowiem o sukcesie w pracy z ludźmi. Obecnie oprócz resocjalizacji,  pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej i społecznej, istnieje potrzeba doszkalania się z zakresu metodyki działań w środowiskach trudnych.

Dzięki nam nauczysz się nawiązywać i podtrzymywać kontakty terapeutyczne z podopiecznym i jego otoczeniem. W czasie kształcenia zdobędziesz wiedzę w zakresie uzależnień od substancji psycho-aktywnych oraz terapii osób uzależnionych. Zostaniesz przygotowany do specyficznej pracy z podopiecznymi. Oferujemy trening umiejętności interpersonalnych.

 

Aktualnie prowadzimy nabór do Jednorocznej Szkoły Policealnej o kierunku Terapeuta ds. uzależnień. Nauka odbywa się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie – w sobotę i niedzielę. Pozwala to połączyć naukę w ŻAK-u z pracą zawodową oraz innymi obowiązkami. Nauka trwa dwa semestry, miesięczny koszt to jedynie 89 zł. Dodatkowo posiadamy bogaty Pakiet Korzyści, dzięki któremu istnieje możliwość obniżenia czesnego:

 

rabaty dla słuchaczy płacących z góry- jeśli zapłacisz za cały rok szkolny z góry – pomniejszymy Twoje czesne o 10%, jeśli za cały semestr – pomniejszymy czesne o 5%

 

zniżka 30% -  przy zapisie na 2 płatne kierunki honorowana po rozpoczęciu zajęć (zniżka dotyczy tańszego kierunku); przy zapisie na kierunek płatny i bezpłatny zniżka uwzględniana po promowaniu na następny semestr (na kierunku bezpłatnym

 

jeśli jesteś absolwentem „Żaka” i zapiszesz się na drugi kierunek, zapłacisz 20% mniej

 

poleć nas znajomym- jeśli jesteś naszym słuchaczem i polecisz naukę w „Żaku” znajomemu, zapłacisz  o 50 zł mniej za jedną ratę, jeśli polecona osoba rozpocznie naukę na kierunku płatnym lub będzie promowana na następny semestr na kierunku bezpłatnym ( zniżka dotyczy szkół płatnych)

 

specjalna oferta dla grup- jeśli kilka osób chce uczyć się wspólnie na tym samym kierunku, możemy stworzyć specjalną grupę i zaproponować jej specjalne rabaty

 

EURO26- zniżka w wysokości 5% dla posiadaczy karty EURO26

 

Gdy pojawiają się możliwości, trzeba je wykorzystać- nie wiemy, który papier będzie nam potrzebny w życiu. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” daje możliwość podniesienia lub zdobycia nowych kwalifikacji, dzięki temu jesteśmy najbardziej atrakcyjną propozycją na rynku edukacyjnym.

 

Wymagane dokumenty w dniu zapisu:

 

oryginał, odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa  ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (w przypadku LO odpowiedniej podbudowy: ZSZ, Gimnazjum, SP) oraz dowód osobisty

 

 

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia